NATURATA OLIV OED CRETTA PDO Nativ Extra, Bulk, 3L

NATURATA OLIV OED CRETTA PDO Nativ Extra, Bulk, 3L
629.27 SEK
Mer Info!

olivolja Crete Pdo Native Extra, Bulkerest kvalitetsklass - erhållen direkt från oliver med mekaniska processer. Olivoljan bär kvalitetsklassnamnet “Native extra”. Detta garanterar att ett antal kvalitetsparametrar följs. Endast mekaniska processer används för oljeproduktion. Gränsvärdena för syratal och peroxidtal är strikt reglerade. Dessutom kan det inte finnas några sensoriska fel. Syratalet anger andelen fria fettsyror (beräknat som oljesyra). Ju längre en oliv lagras mellan det ideala tillståndet för mognad och bearbetning i oljekvarnen, desto mer ökar andelen fria fettsyror. Ju lägre andel fria fettsyror, desto bättre kvalitet på oljan. Ett lågt peroxidtal indikerar också snabb bearbetning av oliverna och färsk olja. Endast med de bästa värdena kan en olivolja då kalla sig en infödd extra. Därför bär Naturata-olivoljan från västra Kreta den skyddade originalbeteckningen pdo (engelska: Protected Designation of Origin). Detta garanterar att oljan tillverkas och buteljeras enligt erkända rutiner direkt i Kolymvari. Klimatförhållandena och markförhållandena i Kolymvari är idealiska för odling av oliverna för Naturata-olivoljan enligt EU:s ekologiska riktlinjer