Squash 'Diamant' F1 yrkesodlarfrö

Squash 'Diamant' F1 yrkesodlarfrö
Kategorier: Odla Själv
49 SEK
Mer Info!

Cucurbita pepo (Zucchini-Gruppen)

Yrkesodlarfrö*

En mörkgrön, stabil och odlingssäker sort med lång användning. Kännetecknas främst av hög avkastning och tidig mognad. Busktyp. Täck gärna med fiberduk vid kall väderlek. Skördas efterhand 15-20 cm långa.

**Förodling: **Förkultiveras
inomhus april-maj. Håll sådden vid ca 25 grader, efter groning ca 20
grader. Utplanteras efter avhärdning när frostrisken är över. Varmt
uteläge eller drivbänk.

**Plantavstånd, cm: **60

**Radavstånd, cm: ** 100

**Växtläge: ** Sol

Antal frö: ** 10
**

*****Tanken bakom konceptet 'Yrkesodlarfrö' är att vanliga hemmaodlare ska kunna få tillgång till samma sorter som yrkesodlare använder. Sorterna finns alltså också i SW Hortos yrkesodlarsortiment.

Sorterna har bättre resistenser och toleranser mot olika sjukdomar, är mer homogena och stabila att odla än de flesta sorter som hobbyodlare oftast kan få tag på.

Sorterna är framtagna för en hög och säker avkastning till yrkesodlare.

Alla sorter, med ett fåtal undantag, är F1-hybrider, vilket innebär att det är en korsning av två utvalda föräldrar.

Fröerna är förpackade i samma påsar som yrkesodlarna får sina fröer i, dvs det kommer inte att finnas några bilder på fröpåsarna.