Myrr Effekt Spray 300ml

Myrr Effekt Spray 300ml
Kategorier: Oljor och vinäger
154 SEK
Mer Info!

Myrspray för
effektiv bekämpning av myror. Innehåller rapsolja och pyretrum - en
substans utvunnen ur krysantemumblomman. Myr Effekt dödar myrorna genom
direktkontakt, därför ska både boets in- och utgångar och arbetsmyrornas
gångstråk behandlas.

Sprayflaskas sprutrör underlättar bekämpning på
svåråtkomliga ställen som till exempel bakom paneler samt mellan
golvlist och vägg. Drivs med tryckluft istället för farliga drivgaser.

Gällande Föreskrifter:

Registreringsnummer 4713

Behörighetsklass: 3

Försiktighetsåtgärder för användning:

Använd med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Faroangivelser:

Tryckbehållare: kan sprängas vid uppvärmning

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Aktiva ingredienser: Pyretriner inkl cineriner 0,495%